عرق چهار عرق سرد دونیسا

مقایسه

توضیحات

عرق چهار عرق سرد دارای طبیعت سرد است.

ترکیبات: کیالک+کاسنی+شاطره+بید

خواص: رفع عطش و گرمای بدن ، تقویت پوست، رفع یرقان