باغ دونیسا

محل اسکان

مکان های اسکان مجموعه گردشگری دونیسا حس یک زندگی خوب و بی دغدغه را به آنانی که آرامش می خواهند هدیه می کند اقامت در فضای دلنشین و زیبا که با وجود سادگی فضا و امکانات لحظه های خوب و به یاد ماندنی در مکانی امن و دنج را به گردشگران می‌بخشد که شاید نمونه آن را در جایی تجربه نکرده باشند.